Literatura

[1] http://www.sgul.ac.uk/depts/immunology/%7Edash/troph/troph.htm

[2] Heimrath J, Czekański A, Krawczenko A, Duś D. Rola śródbłonków w patogenezie nadciśnienia indukowanego ciążą. Postepy Hig Med Dosw. (online), 2007; 61: 48-57.

[3] Tarrade A, Lai Kuen R, André Malassiné A, Tricottet V, Blain P Vidaud M, Evain-Brion D. Characterization of Human Villous and Extravillous Trophoblasts Isolated from First Trimester Placenta. Lab Invest 2001, 81:1199–1211.

[4] Trowsdale J, Betz AG. Mother's little helpers: mechanisms of maternal-fetal tolerance. Nat Immunol. 2006; 7: 241-246.

[5] Huddleston H, Schust DJ. Immune interactions at the maternal–fetal interface: a focus on antigen presentation. Am J Reprod Immunol. 2004; 51:283–289.

[6] Gołąb J, Jakóbisiak M, Lasek W. Immunologia. PWN. 2002

[7] Moffett A, Loke Ch. Immunology of placentation in eutherian mammals. Nat Rev Immunol. 2006 Aug;6(8):584-94.

[8] Malinowski A, Wilczyński JR. Immunologiczne mechanizmy utrzymania ciąży. Gin Prakt. 2003; 11, 4, 47-56.

[9] Yan WH, Fan LA, Yang JQ, Xu LD, Ge Y, Yao FJ. HLA-G polymorphism in a Chinese Han population with recurrent spontaneous abortion. Int J Immunogenet 2006: 33: 55–8.

[10] http://www.libramed.com.pl/WPG/NumeryArchiwalne/19/06.html

[11] Halbersztadt A, Pająk J, Nowicki P, Jałocha I, Gabryś MS. Implantacja a antygenowość ludzkiego endometrium. Postepy Hig Med Dosw. (online), 2006; 60: 71-77.

[12] Opala T, Woźniak J, Rzymski P, Chmaj-Wierzchowska K, Winconek-Oberc U, Wilczak M. Rola czynników immunologicznych w poronieniach nawykowych. Gin Prakt. 2003;11, 5:2-4.

[13] Spaczyński M - przewodniczący. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie wybranych patologii wczesnej ciąży oraz postępowania w ciąży po zapłodnieniu in vitro. Przegląd Menopauzalny. 2004;6:8-12.

[14] Jakiel G, Robak-Chołubek D, Tkaczuk-Włach J. Poronienia samoistne. Przegląd Menopauzalny 2006; 3:191–194.

[15] http://www.adamed.com.pl/produkty.asp?who=1&id=5&page=42&lang=pl